Konto loomisel ja sooviavalduse täitmisel keskkonnas fond.rotalia.ee töödeldakse teie poolt sisestatud (isiku)andmeid sihtasutus Rotalia Foundation (USA) ja Sihtasutus Rotalia Fond ja nende poolt volitatud isikute poolt (edaspidi ühiselt fond). Registreerimisel nõustute sellega, et:

  1. fond töötleb teie taotluses ja selle lisaks olevates dokumentides sisalduvaid (isiku)andmeid stipendiumi andmise otsustamiseks;
  2. fondil on õigus avaldada teie nimi ja stipendiumi saamise fakt fondi veebilehel ja teavikutes;
  3. teil on õigus oma nõusolek andmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Taotluse tagasivõtmisel loetakse ka nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võetuks.